Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

οι ισορροπίες λεπτές.....


Μη με αγγίζεις....
Θα μεταμορφωθώ σε άμμο και θα γλιστρήσω μέσα από τα δάχτυλά σου....
Μη με φαντάζεσαι....
Θα γελαστείς...
ΥΓ.
seize the day......Αννα μου.....
όπως σωστά σχολίασε ο κύριος ανώνυμος ....

Η σχέση «Ελληνίδων – Διαδικτύου»


Η σχέση των Ελληνίδων με το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις μέρες μας. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει διεξάγει έρευνα η οποία αναφέρεται σε αυτή τη σχέση, Ελληνίδων – Διαδικτύου.
Με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, αν και οι άνδρες είναι αυτοί που κατέχουν <<την πρωτιά>> στη χρήση του Διαδικτύου, καθώς παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τα αντίστοιχα των γυναικών στη χώρα μας, ωστόσο, οι γυναίκες έχουν κατορθώσει να πετύχουν σημαντική αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι τα τελευταία τρία χρόνια (2005 – 2008), έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό ανδρών και γυναικών που χρησιμοποιούν Η/Υ και για να είμαστε πιο αντικειμενικοί, έχει διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό σε 12 και 10 μονάδες για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, όπως καταγράφεται για το έτος 2008.Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γυναικών που το χρησιμοποιεί εκτιμάται στο 32% έναντι 46% στους άνδρες.
Σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου από τις Ελληνίδες σε επίπεδο αστικότητας, οι γυναίκες που διαμένουν στις μεγαλουπόλεις της χώρας μας χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες (46% στην Αθήνα και 41% στη Θεσσαλονίκη) συγκριτικά με εκείνες που είναι κάτοικοι αστικών και αγροτικών περιοχών (27% και 23% αντίστοιχα).
Η παραπάνω διαφορά που αναφέραμε (46% και 32%) μεταξύ ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, φαίνεται να μειώνεται σημαντικά στις πιο μικρές, νεαρότερες ηλικίες με το πέρασμα των χρόνων. Για την ακρίβεια, στην ηλικιακή ομάδα 16 – 25, η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μειώνεται από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2005, στις 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το 2008. Αντίθετα, η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών φαίνεται να μεγαλώνει στις πιο μεγάλες ηλικίες, καθώς οι γυναίκες ηλικίας 36 – 55 δεν κάνουν συχνή χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τους άνδρες, που ασχολούνται και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τους Η/Υ σε καθημερινή σχεδόν βάση.
Οι κύριοι τόποι πρόσβασης στο Διαδίκτυο, για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, είναι ο χώρος της εργασίας και το σπίτι.
Συγκρίνοντας τον γυναικείο πληθυσμό της χώρας μας με τον αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ, παρατηρείται ότι 45% των Ελληνίδων χρησιμοποιούν Η/Υ, όταν ο μέσος όρος στις χώρες της ΕΕ είναι 63%. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι το ποσοστό των γυναικών που κάνουν χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.
 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan