Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Πανελλαδικές: Το νέο σύστημα ένταξης στα ΑΕΙ – ΤΕΙ


Την πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστηµα πρόσβασης στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ κατέθεσε η υπουργός Αννα Διαµαντοπούλου το Σάββατο 23 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της 65ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο.

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας περιλαµβάνεται σε κείµενο 27 σελίδων µε τον τίτλο « Εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση – Αυτοδιοίκηση, λογοδοσία, ποιότητα, εξωστρέφεια», το οποίο προβλέπει αλλαγές στο DΝΑ της ελληνικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου πρόσβασης στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ είναι τα ακόλουθα:

1Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου οι µαθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά µαθήµατα, µαθήµατα επιλογής και δραστηριότητες συνολικά 35 ώρες την εβδοµάδα µε βάση τα οποία θα οδηγούνται στη ν οµάδα σχολών της επιλογής τους.

2Οι σχολές θα καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα (για παράδειγµα, ένας υποψήφιος που ενδιαφέρεται για τη Φιλοσοφική Σχολή θα έχει µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας τα Αρχαία Ελληνικά, ενώ ένας υποψήφιος που ενδιαφέρεται για τη Σχολή Θετικών Επιστηµών, τα Μαθηµατικά, τη Φυσική, τη Χηµεία). Ετσι ο υποψήφιος ουσιαστικά θα είναι αναγκασµένος να επιλέγει τα µαθήµατα που είναι αφενός «συµβατά» µε τη σχολή ή το πανεπιστήµιο που τον ενδιαφέρει και αφετέρου αυξηµένης βαρύτητας, κάτι που θα του επιτρέπει να συλλέγει περισσότερα µόρια.

3Στο τέλος του λυκείου οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα µαθήµατα που έχουν προεπιλέξει και στην τελική επίδοση θα συνυπολογίζεται η συνολική αξιολόγησή τους στις Β’ και Γ’ Λυκείου.

Μετά την εισαγωγή
Οι νέοι φοιτητές θα εισάγονται σε σχολή, σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η σχολή θα έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία του ενιαίου προγράµµατος σπουδών του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανοµή της ύλης σε γενικής διδασκαλίας µαθήµατα κ.λπ.)

Μετά το τέλος του πρώτου έτους σπουδών οι φοιτητές θα εντάσσονται στα επιµέρους προγράµµατα σπουδών της σχολής, ύστερα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) ανάλογα µε τις επιδόσεις και τις προτιµήσεις τους.

Το ίδρυµα υποχρεούται στον Εσωτερικό Κανονισµό του να ορίσει και να δηµοσιοποιήσει τις λεπτοµερείς απαιτήσεις και διαδικασίες για την ένταξη των φοιτητών σε προγράµµατα σπουδών, την αλλαγή προγράµµατος σπουδών και την εγγραφή φοιτητών µε µεταφορά πιστωτικών µονάδων, µετά το πρώτο ακαδηµαϊκό έτος. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και αξιοκρατικές και να πιστοποιούνται από αρµόδια ανεξάρτητη αρχή.

Οι διαδικασίες ένταξης φοιτητών στα προγράµµατα σπουδών υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από το Συµβούλιο του ίδρύµατος, τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησής τους. Υπόκεινται επίσης, σε δειγµατοληπτικό έλεγχο από την Πολιτεία ή την αρµόδια ανεξάρτητη αρχή. Οι πιστωτικές µονάδες
Στο κείµενο διαβούλευσης του υπουργείου Παιδείας προωθούνται επίσης:

1Αφαίρεση της διοίκησης από τα συλλογικά όργανα και ανάθεση σε ολιγοµελή Συµβούλια Διοίκησης µε τον πρόεδρο – µάνατζερ και επιτροπεία από Περιφερειακά Συµβούλια.

2Συγχωνεύσεις ιδρυµάτων και κατάργηση τµηµάτων («πανεπιστηµιακός Καλλικράτης»), περιορισµός του αριθµού των φοιτητών, µείωση προσωπικού.

3Στη θέση των πανεπιστηµιακών σχολών, των πτυχίων και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων θα έχουµε προγράµµατα σπουδών, πιστοποίηση από «ανεξάρτητες εταιρείες αξιολόγησης» και πιστωτικές µονάδες.

4Η καινούργια ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης που θα έχει την ευθύνη της χρηµατοδότησης, θα την κατανέµει µε βάση ποσοτικούς δείκτες. Οι ίδιες οι αµοιβές του προσωπικού από τα ιδρύµατα θα εξατοµικεύονται µε βάση τις «επιδόσεις» τους.

Ουσιαστικά µε το νέο σύστηµα σπουδών κάθε υποψήφιος θα είναι αναγκασµένος να συνθέσει µόνος του το πτυχίο του σε σχολή – πρόγραµµα σπουδών και όχι σε τµήµα που αντιστοιχεί σε γνωστικό αντικείµενο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του θα έχει τη δυνατότητα να πάρει δάνειο, το οποίο θα πρέπει να ξεχρεώσει µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Ο απόφοιτος µε βάση το εξατοµικευµένο πτυχίο του θΠρογράµµατα σπουδών µονοετούς διάρκειας

ΣΕ ΚΑΘΕ πανεπιστήµιο θεσµοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνουν µεταπτυχιακά προγράµµατα ειδίκευσης, οργανωµένα προγράµµατα διδακτορικών σπουδών και απονέµουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στα ΤΕΙ οργανώνονται µε ανάλογο τρόπο σε επίπεδο σχολής. Ενθαρρύνεται και χρηµατοδοτείται η δηµιουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων µέσω συµπράξεων ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, στα οποία ερευνητές των ερευνητικών κέντρων συµµετέχουν µε πλήρη δικαιώµατα. Τα ίδρύµατα θα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών και οι διαδικασίες εξετάσεων και φοίτησης θα εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ίδρύµατος. Παράλληλα θεσµοθετείται η δυνατότητα προσφοράς προγραµµάτων σπουδών από απόσταση, καθώς και προγραµµάτων σπουδών µονοετούς ή διετούς διάρκειας. α εισέρχεται στην αγορά εργασίας και θα έρχεται σε ατοµική διαπραγµάτευση µε τον εργοδότη για το ποσό του µισθού του.

Πηγή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan