Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Μείωση πληθυσμού, γήρανση και εγκατάλειψη της περιοχής - Σημαντικά στοιχεία της μελέτης της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για το δήμο Φαρκαδόνας

Μείωση του πληθυσμού (9,16%) ανάμεσα στα έτη 1991 και 2001, υψηλός δείκτης γήρανσης και δείκτης εξάρτησης δηλώνουν τον προβληματικό χαρακτήρα της περιοχής με σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική αύξηση του πληθυσμού (πληθυσμιακή ανανέωση) και στην παραγωγική απασχόληση (ενεργός πληθυσμός). Πρόκειται για στοιχεία που περιλαμβάνει μελέτη της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για τους νέους δήμους του νομού Τρικάλων στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρείται μικρό ποσοστό πτυχιούχων ατόμων (5,77%) και υψηλό ποσοστό ατόμων που είναι απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου και αναλφάβητοι.....


Εγκατάλειψη
Γενικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται να συνεχίζεται μια τάση εγκατάλειψης και ερήμωσης των Τοπικών διαμερισμάτων και διαφυγή του πληθυσμού (ειδικά του ενεργού πληθυσμού) προς τα κοντινά αστικά κέντρα αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας με αποτέλεσμα η περιοχή να «αποψιλώνεται» από το πλέον δυναμικό τμήμα του πληθυσμού της.

Στοιχεία
Η περιοχή του δήμου Φαρκαδόνας εκτείνεται σε μια συνεχόμενη έκταση 366.980 στρ., που αντιπροσωπεύει το ένα δέκατο περίπου (ποσοστό 10,85%) του συνόλου του ν. Τρικάλων (3.380.920 στρ.), ενώ καλύπτει το 2,61% από τα 14.036.600 στρ. της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται σε 15.133 κατοίκους. Ο δήμος Φαρκαδόνας επομένως αντιπροσωπεύει πληθυσμιακά το 11,40% του συνολικού πληθυσμού του νομού και το 2,04% της περιφέρειας. Η Πληθυσμιακή πυκνότητα του δήμου Φαρκαδόνας με βάση τα παραπάνω στοιχεία, υπολογίζεται στα 41,24 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ο δήμος Φαρκαδόνας περιλαμβάνει 18 από το σύνολο των 146 τοπικών και κοινοτικών διαμερισμάτων του ν. Τρικάλων. Από τα 18 τα 2 χαρακτηρίζονται ως ορεινά, το 1 ως μειονεκτικό και τα 12 ως δυναμικά (πεδινά).

Καλλιέργειες
Σχετικά με τις χρήσεις γης της υπό μελέτης περιοχής, για το έτος 2001, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν ποσοστό σχεδόν 30%, της συνολικής έκτασης της περιοχής. Αντίστοιχα, οι βοσκότοποι καλύπτουν ποσοστό περίπου 53,50%, τα δάση καλύπτουν ποσοστό 13,39%, ενώ οι εκτάσεις που καλύπτονται από νερά ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 1,06%, σε σύνολο εκτάσεων.
Παρατηρείται ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής κατέχουν σημαντικό ποσοστό, σε σχέση με το σύνολο των εκτάσεων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτουν οι βοσκότοποι και πολύ μικρό ποσοστό τα δάση. Από τη συνολική έκταση της περιοχής, ποσοστό 83,49% καλύπτεται από γεωργικές περιοχές (χρησιμοποιούμενη γεωργική γη και βοσκότοποι) για το έτος 2001, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurοstat (2000), οι γεωργικές περιοχές καλύπτουν περίπου το 40% της συνολικής επιφάνειας της χώρας ενώ οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν περίπου το 17% της συνολικής έκτασης της χώρας.
Συμπεραίνεται, ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικό ποσοστό καλλιεργούμενων εκτάσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική θέση που κατέχει η αγροτική παραγωγή στο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής. Το γεγονός της έλλειψης των δασικών εκτάσεων μπορεί να χαρακτηρίσει και την απουσία επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτά, όπως είναι ο τουρισμός και η εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων.

πηγή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan