Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Εκτελεστικές Επιτροπές στους τέσσερις νέους δήμους του Νομού - Προβλέπονται από τον Καλλικράτη με στόχο τη διαφάνεια στη διαχείριση

Μία σημαντική καινοτομία του Καλλικράτη είναι η σύσταση Εκτελεστικών Επιτροπών σε κάθε νέο, διευρυμένο Δήμο.
 Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, δημιουργείται νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και αποτελεί το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας στην αυτοδιοίκηση, αρμόδια για όλους τους τομείς πολιτικής (στα πρότυπα της κυβερνητικής επιτροπής). Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας σε ένα μόνο πρόσωπο (δημαρχοκεντρικό σύστημα). Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται Οικονομική Επιτροπή και αποκτά αναλογικότερη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά του δήμου (εκτέλεση-υλοποίηση προϋπολογισμού, πορεία εσόδων-εξόδων κλπ.) και γενικότερα της διαχείρισης του δήμου (έλεγχος απευθείας αναθέσεων, υλοποίηση τεχνικού προγράμματος, έργων/προμηθειών κ.ά.).
Επιπλέον, θεσμοθετείται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με σημαντικές αρμοδιότητες ως προς θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και τις αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων (χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης, χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής κ.ά.) με στόχο την περαιτέρω αποσυμφόρηση του δημοτικού συμβουλίου. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από μέλη ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων σε κάθε Δήμο.
Επίσης, εισάγεται ένα νέο....
τριπλό σύστημα εποπτείας των Δήμων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ασκεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες όλων των Δήμων και όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ενώ θα εφαρμοστεί σε όλους τους Δήμους το διπλογραφικό σύστημα και η αναλυτική λογιστική. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί τακτικό ετήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο κατασταλτικού χαρακτήρα και αν χρειαστεί έκτακτο γενικό ή θεματικό έλεγχο. Θα ασκεί επίσης γενικευμένο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε κάθε σύμβαση την οποία συνάπτουν οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους. Επίσης, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει τη δυνατότητα εάν διαπιστώσει αδράνεια σε ότι αφορά την είσπραξη εσόδων να ορίσει ημερομηνία είσπραξής τους.

Του Λάζαρου Μάμαλη

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan