Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Η Ελλάδα έχει παραβεί τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα θεωρώντας ότι η χώρα έχει παραβεί τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων με την απευθείας ανάθεση μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την εκπόνηση ενός πληροφορικού συστήματος προς χρήση του προσωπικού που εργάζεται στις υπηρεσίες του δικτύου της ελληνικής κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών (ΚΕΠ).

Ειδικότερα η Επιτροπή επισημαίνει ότι το 2007.... έπειτα από διαδικασία διαγωνισμού, οι ελληνικές αρχές ανέθεσαν, με σύμβαση με μια εταιρία, τη δημιουργία της εθνικής δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ, μιας θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης, στην οποία μπορούν να απευθύνονται πολίτες και επιχειρήσεις για όλες τις συναλλαγές τους με την ελληνική κυβέρνηση.

Λίγο αργότερα, σημειώνει η Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές ανέθεσαν στην ίδια ακριβώς εταιρεία συμπληρωματική σύμβαση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση ενός πληροφορικού συστήματος προς χρήση του προσωπικού που εργάζεται στα κέντρα ΚΕΠ.

Για τον καθορισμό των όρων όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία και δεν προηγήθηκε δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αναφέρει η Επιτροπή.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ είναι διαφορετική από την εκπόνηση του εσωτερικού συστήματος πληροφοριών. Επομένως, το έργο έπρεπε να μην είχε ανατεθεί βάσει συμπληρωματικής σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά μετά από επίσημη διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) με πανευρωπαϊκή δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, όπως απαιτείται από τους κανόνες της ισχύουσας ενωσιακής οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Πηγή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan