Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Μείωση αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα έως 25% φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις

Η Λ.Κατσέλη θα έχει εντός της εβδομάδας συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους
Μείωση αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα έως 25%, κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων και αύξηση των ατομικών συμβάσεων φέρνουν οι νέες ρυθµίσεις που θα καταθέσει το υπουργείο Εργασίας εντός του Δεκεµβρίου.

Εντός της εβδοµάδας η κ. Κατσέλη θα συναντήσει τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων προκειµένουνα βρεθεί η χρυσή τοµή για τη διατύπωση των διατάξεων, ενώ συνεχίζονται οι άτυπες διαβουλεύσεις µεταξύ υπουργείου και κοινωνικών φορέων. Την Τετάρτη θα ενημερώσει σχετικά και την αρμόδια επιτροπή της Βουλής...

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η μία ρύθµιση προβλέπει την κατάργηση του δικαιώματος του εκάστοτε υπουργού Εργασίας να επεκτείνει στους εργοδότες που δεν είναι µέλη εργοδοτικών οργανώσεων την ισχύ συµβάσεων που υπογράφουν οι κοινωνικοί εταίροι. Ουσιαστικά αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην έχουν περιεχόµενο οι συλλογικές συµφωνίες και ενδεχοµένως να αποχωρήσουν κάποιοι εργοδότες από ορισµένες ενώσεις τους και έτσι να µην υπάρχει συνοµιλητής από την άλλη πλευρά.

Μέχρι σήµερα, µε απόφασή του ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας µπορούσε να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζοµένους ενός κλάδου ή ενός επαγγέλµατος µια συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία έχει υπογραφεί και δεσµεύει το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος.

Για παράδειγµα, δεν θα καταβάλλει στους εργαζοµένους– ακόµη και αν αυτοί είναι µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων – την αύξηση µισθών ή επιδοµάτων που έχει συµφωνηθεί σε κλαδικό ή όμοιο επαγγελµατικό επίπεδο και θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των λοιπών, οι οποίοι θα καλούνται να καταβάλλουν υψηλότερους µισθούς, επιδόµατα κ.ά.

Η δεύτερη ρύθµιση θα ορίζει ότι επιχειρησιακές συµβάσεις, µε βάση τον νόµο του Μνηµονίου, θα µπορούσαν να αποκλίνουν έναντι τόσο των κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών συµβάσεων όσο και έναντι της ΕΓΣΣΕ καθορίζοντας χαµηλότερες αµοιβές (µισθούς, επιδόµατα κ.ά.). Ύστερα από τη διαπραγµάτευση που έκανε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την τρόικα, συµφωνήθηκε να τεθούν κάποιοι περιορισµοί και οι επιχειρησιακές συµβάσεις να µην αποκλίνουν από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την απόκλιση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συµβάσεων στον ιδιωτικό τοµέα θα προβλέπει τη δυνατότητα «ελεγχόµενων» αποκλίσεων (10% - 20% έναντι του µισθού των κλαδικών) για διάστηµα έως 2 χρόνια (1 έτος +1 έτος) υπό την εποπτεία των εταίρων και µόνο σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονοµικό αδιέξοδο (και χωρίς να θιγεί ο κατώτατος µισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας).

Οι αποκλίσεις, σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, θα γίνονται υπό την αίρεση αναγκαίων περιορισµών (για παράδειγµα, να µη γίνουν απολύσεις) και έπειτα από γραπτή αιτιολογηµένη αναφορά των δύο µερών προς το υπουργείο Εργασίας. Πάντως, ενώ ο ΣΕΒ (βιοµήχανοι) ζητεί οι αποκλίσεις να γίνονται σε µεγάλες επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελµατοβιοτέχνες) διεκδικεί το µέτρο να αφορά και τις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους.

Σημειώνεται ότι µε το ισχύον καθεστώς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις επιχειρησιακές συµβάσεις υπογράφουν οι εργοδότες και τα σωµατεία των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζοµένων. Ωστόσο, έχει δοθεί νοµοθετικά η δυνατότητα υπογραφής τέτοιων συµφωνιών για τα ελαστικά ωράρια σε µικρές επιχειρήσεις, ακόµη και αν δεν υπάρχει σωµατείο (τη συµφωνία υπογράφει «ένωση προσώπων» αποτελούµενη από πέντε εργαζοµένους). 
Πηγή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan