Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Ποιοι εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

Του Αποστόλη Ζώη

Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο ο δήμαρχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Αυτά αναφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του νομού μας για την εκλογική διαδικασία της ερχόμενης Κυριακής. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο). Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.
Τακτικοί
Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής,... τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγόμενος, από την πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ως υποψήφιος δήμαρχος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή θανόντος υποψήφιου Δημάρχου, θεωρείται πρώτος επιτυχών σύμβουλος του συνδυασμού, ανεξαρτήτως των σταυρών προτίμησης που έλαβε κατά την πρώτη ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα αυτή όπου ο συνδυασμός έλαβε τους περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενεργείται κλήρωση από το Πρωτοδικείο, που ανακήρυξε τα τακτικά μέλη. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων
Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων αυτοί που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων
Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων καθενός συνδυασμού.
Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντα και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.
Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στη τοπική κοινότητα συνδυασμού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας πρόεδρος είναι αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
Τονίζεται ότι είναι δυνατόν ο επιτυχών συνδυασμός του Δήμου να μη συμπίπτει με το συνδυασμό που κέρδισε τις εκλογές στη τοπική κοινότητα.
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.πηγή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan