Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Περιφέρειες: Μέχρι τις 7/12 οι υποχρεωτικές μετατάξεις

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις υποχρεωτικές μετατάξεις των υπαλλήλων των κρατικών περιφερειών στις αιρετές θέτει με εγκύκλιο του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.

Σύμφωνα με αυτό, για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν την 1.1.2010 σε υπηρεσίες των περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στις αιρετές πρέπει να εκδοθούν από τους περιφερειάρχες διαπιστωτικές πράξεις μέχρι τις 3.12.2010 και να έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7.12.2010.

Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συγκεκριμένες πράξεις θα πρέπει να επιδοθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσα σε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους και σε κάθε περίπτωση πριν τη Δευτέρα 27.12.2010.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται για.....
περίπου 1000 υπαλλήλους, ενώ ακόμη 720 έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίων μετατάξεων.

Παράλληλα στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο όρος ‘τομέας’ δεν ταυτίζεται με τους τομείς του άρθρου 186 του προγράμματος «Καλλικράτης» (λ.χ. τομέας Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος), αλλά έχει ευρύτερη έννοια, δηλαδή συσχετίζεται με το σύνολο θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων (λ.χ. κατασκευή δημοσίων έργων, συντήρηση δημοσίων έργων, ανάπτυξη κ.λπ.). Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα δεν αφορά μόνο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων μιας ολόκληρης Διεύθυνσης, αλλά και κατωτέρου επιπέδου οργανικών μονάδων.

Αύριο Τετάρτη, αναμένεται και η δεύτερη εγκύκλιος του υφυπουργού Εσωτερικών για τις μετατάξεις των υπαλλήλων των νομαρχιών στους δήμους.

Για το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών: ypes.egkyklios_metataxeis_aftodioikisi.pdf

πηγή

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan