Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Οι δήμαρχοι μπορούν να ορίσουν και τοπικούς αντιδημάρχους

Η επιλογή των αντιδημάρχων που θα αποτελούν και τους άμεσους συνεργάτες τους, αποτελεί μία από τις άμεσες μέριμνες των εκλεγμένων δημάρχων του Νομού. 
Ο θεσμός του αντιδημάρχου ως οργάνου που επικουρεί τον δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων δήμων. 
Οι αντιδήμαρχοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο δήμαρχος και κατά τομείς αρμοδιοτήτων για όλη την δημοτική περιφέρεια και κατά τόπο, στα όρια των συνενούμενων ΟΤΑ του Νόμου, δηλαδή των δημοτικών ενοτήτων. Επομένως, οι νέοι αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι και τοπικοί. 
Ο αριθμός των αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων. Έτσι, στο Νομό Τρικάλων, οι νέοι δήμαρχοι των δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Πύλης που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων μπορούν να ορίσουν μέχρι και έξι αντιδημάρχους, ενώ ο δήμαρχος Φαρκαδόνας μέχρι τέσσερις. 
Στις τοπικές αρμοδιότητες των αντιδημάρχων περιλαμβάνονται κυρίως ....
η ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια του διαμερίσματος, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια δημοτικής ενότητας και υπό αυτή την έννοια παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος δράσης για την περιφέρεια της δημοτικής ενότητας, η συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθενται στην δημοτική κοινότητα. Ο αντιδήμαρχος μεριμνά σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσια συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας στην οποία συζητούνται τα προβλήματα και οι προτεραιότητες. Ο αντιδήμαρχος διαμέσου της συμμετοχής του στην Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνει τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή συνολικά για τα ζητήματα της τοπικής κοινότητας. Αποτελεί τον δίαυλο εισροής (input) πληροφοριών και αιτημάτων από την τοπική κοινωνία προς τον δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Δια των αντιδημάρχων η δημοτική αρχή αποκτά διαρκή εικόνα της πορείας του δημοτικού έργου σε όλη την δημοτική περιφέρεια.
Ο αντιδήμαρχος έχει δικαίωμα να υπογράφει, μετά από εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο, σημαντικά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ. που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Η θητεία των αντιδημάρχων είναι τουλάχιστον δυόμιση ετών και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 
Η απόφαση διορισμού στην οποία περιλαμβάνεται και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εάν δεν υπάρχει εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και οπωσδήποτε αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan